Hàm MOD, Hàm trả về số dư

Trong các bảng tính số liệu trên bảng tính Excel, một số bài toán cần dùng đến số dư của phép chia để kết hợp với nhiều hàm khác để thực hiện tính toán. Để lấy được phần dư của phép chia trong Excel chúng ta sử dụng Hàm MOD.

Cú pháp

  • =MOD(number, divisor)
  • Trong đó:
    • Number: Số mà bạn muốn tìm số dư (Số bị chia)
    • Divisor: Số mà bạn muốn chia số cho nó (Số chia)

Lưu ý

  • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Kết quả thu được cùng dấu với ước số (không quan tâm tới dấu của số bị chia).

Ví dụ

Yêu cầu tính số dư sau khi lấy Number chia cho Divisor. Áp dụng hàm MOD. Ta có công thức cho ô giá trị C6 là: =MOD(A6,B6). Kết quả là:

ham mod trong excel 1

 

– Ở ô kết quả C7. Cho dù số bị chia âm nhưng không ảnh hưởng tới dấu kết quả vì nó lấy theo dấu của số chia.

– Ở ô kết quả C8. Số chia âm nên kết quả sẽ âm.

– Ở ô kết quả C9. Số chia âm nên dấu của kết quả sẽ âm.

Như vậy bài viết này đã giúp bạn hiểu được cú pháp, cách sử dụng hàm MOD trong Excel, đồng thời mình cũng đưa ra các ví dụ về hàm MOD giúp bạn hiểu hơn các trường hợp có thể có của hàm MOD. Hi vọng sẽ giúp ích cho bạn trong quá trình học các hàm Excel cũng như mang lại hiệu quả làm việc cho bạn. Chúc bạn thành công!

Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510