QUY ĐỊNH VỀ TRẢ HỌC PHÍ TẠI LÂM MINH LONG

Chúng tôi mong muốn mang đến giá trị tốt nhất cho Học viên khi tham gia khóa học tại Lâm Minh Long, Nếu Quý học viên có vấn đề liên quan đến học phí đã đóng khi tham gia khóa học, Chúng tôi sẵn sàng hợp tác và giải quyết thỏa đáng cho Quý học viên trong các hoàn cảnh sau:

1) Học viên xin thôi học được trả lại 100% học phí theo quy định dưới đây :

  • Với tất cả các lớp chưa khai giảng
  • Đối với khóa học khai giảng  01 buổi đầu và Học viên đã tham dự không hài lòng về khóa học. (Đồng thời HV hoàn trả tài liệu học)

2) Hoàn trả 50% học phí: sau khi lớp đã khai giảng và HV đã tham dự được 2 buổi trở lên. Đồng thời HV phải thông báo cho Chúng tôi nắm nhu cầu hoàn học phí trong thời gian 2 tuần kể từ ngày khai giảng. (kể cả ngày nghỉ)

3) Các đối tượng không thuộc khoản 1,2 điều này sẽ không được hoàn trả học phí

Học viên do các lý do khách quan không tham gia khóa học đã đăng ký được bảo lưu số tiền học phí sang khóa học tương tự tổ chức vào khoá sau hoặc khóa học khác được tổ chức tại Trung tâm thì khoản tiền học phí này sẽ chuyển sang đóng cho khóa học mới với điều kiện học viên được chấp nhận vào khóa học mới và khóa học cũ chưa học quá ¼ chương trình học.

Số kinh phí được bảo lưu tùy thuộc vào thời gian học viên xin bảo lưu. Nếu khóa học khác có số kinh phí nhiều hơn số kinh phí học viên đã bảo lưu thì học viên phải đóng thêm kinh phí. Nếu học phí khóa sau ít hơn số học phí học viên đã đóng trước Trung Tâm sẽ không hoàn trả số chênh lệch.

 

Phòng Tài chính – Kế toán

5/5 - (6 bình chọn)