Thuộc trong nhóm hàm văn bản (text functions), thì các hàm chuyển đổi kiểu chữ trong văn bản là những hàm khá cần thiết và thường được sử dụng khi thao tác, xử lý văn bản và chuỗi. Bài viết dưới đây giới thiệu tới các bạn ba hàm chuyển đổi kiểu chữ: hàm LOWER(), hàm UPPER() và hàm PROPER(). Mời các bạn đón đọc nhé!

1. Hàm PROPER

 • Công dụng: Đổi ký từ đầu của từ trong chuỗi thành chữ hoa và bất kỳ chữ nào trong văn bản đứng sau một ký tự không phải là chữ.
 • Cú pháp: =PROPER(text)

Trong đó: text là chuỗi văn bản cần viết hoa chữ thứ nhất và là tham số bắt buộc. text có thể là chuỗi văn bản, một công thức trả về văn bản hoặc tham chiếu ô tới chuỗi văn bản cần viết hoa chữ cái đầu.

Ví dụ:

 • =PROPER(đây là TIÊU ĐỀ) = Đây Là Tiêu Đề
 • =PROPER(phố 2 chiều) = Phố 2 Chiều
 • =PROPER(76BudGet) = 76Budget

Hàm PROPER trong excel

2. Hàm LOWER

 • Công dụng: Hàm LOWER() chuyển tất cả các ký tự trong chuỗi văn bản (text) thành chữ thường
 • Cú pháp: =LOWER(text)

Trong đó: text là chuỗi văn bản mà các bạn muốn chuyển đổi thành chữ thường. Text có thể là tham chiếu đến một chuỗi văn bản hoặc một chuỗi văn bản.

Ví dụ: 

 • =LOWER(E. E. Cummings) = e. e. cummings
 • =LOWER(Apt. 2B) = apt. 2b

Hàm LOWER trong excel

3. Hàm UPPER

 • Công dụng: Chuyển đổi một chuỗi văn bản thành tất cả các chữ cái viết hoa
 • Cú pháp: =UPPER(text)

Trong đó: text là một chuỗi văn bản, các bạn muốn chuyển tất cả các ký tự sang chữ hoa.

Ví dụ:

Hàm UPPER

Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510