Các bạn học viên Tin học văn phòng thân mến!

⛔️ Do tình hình bệnh viêm phổi cấp nCoV diễn biến phức tạp, Ủy ban Nhân dân Bình Dương đã ban hành quyết định vào chiều thứ Sáu, ngày 14/2 về việc học sinh sẽ tiếp tục nghỉ học tạm thời đến hết tháng 2 để phòng tránh dịch bệnh.

Theo đó, Lâm Minh Long xin thông báo dời ngày khai giảng tất cả các lớp. Vì sức khỏe và sự an toàn của tất cả học viên, giáo viên Trung Tâm, một lần nữa Trung Tâm mong nhận được sự thông cảm, chia sẻ từ các bạn trong việc phòng chống dịch bệnh chung.

——————

Trong quá trình chờ đợi lớp học, Lâm Minh Long gợi ý một giải pháp tình thế trong lúc này và bạn vẫn có thể học tất cả các bài học trong giáo trình tại nhà và đủ điều kiện tham gia kiểm tra cuối khóa và cấp chứng chỉ khóa học bằng phương pháp học online tại nhà.

Sau khi UBND tỉnh cho phép học lại Bạn đều có thể tham gia lại toàn bộ khóa học tại Lâm Minh Long hoặc bổ sung những kiến thức chưa nắm vững.

☎️Cần hỗ trợ về khóa học, bạn vui lòng liên hệ Trung Tâm theo khung giờ sau: 0981.550.510 – 0901.550.520
Thời gian làm việc: Thứ 2 đến Thứ 7: 8h00-11h30 và 13h-19h

NỘI DUNG HỌC:

PHẦN 1: WINDOW

Bài 1: Làm quen với máy tính

Giáo viên hướng dẫn ở lớp học.

Bài 2: Làm quen thư mục và tập tin

shorturl.at/jBFOX

Bài 3: Sử dụng phần mềm nén và Paint

shorturl.at/hqxP4

PHẦN 2: WORD

Bài 1: Làm quen với Word

https://bit.ly/2weTdMC

Bài 2: Trình bày Font chữ

https://bit.ly/2SO0AlT

Hướng dẫn cắt hình và ghép vào văn bản: https://bit.ly/2V49mii

Bài 3&4: Tạo Dropcap và Paragrap

https://bit.ly/31YqxDv

Bài 5: Tạo khung và màu cho đoạn văn

https://bit.ly/3bDW8yK

Bài 6: Tạo cột cho văn bản và bài tập tổng hợp

https://bit.ly/38KKsIs

Bài 7: Sử dụng TAB trong văn bản

https://bit.ly/2vHtyfy

Bài 8: Tạo Bảng (table) trong văn bản

https://bit.ly/2SvqOKW

Bài 9: Bài tập tổng hợp

https://bit.ly/2Hw1vCk

Bài 10: Vẽ sơ đồ trong văn bản

https://bit.ly/3bICFgp

Bài 11: Tạo thư mời

https://bit.ly/39DoNlz

PHẦN 3: EXCEL

Bài 1: Nhóm hàm thống kê

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/2V6vmcH

Bài 2: Nhóm hàm thống kê

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/37uYe0z

Bài 3: Nhóm hàm thống kê

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/2vzqKkq

Bài 4: Nhóm hàm thống kê

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/2Hrtt1Z

Bài 5: Nhóm hàm chuỗi và hàm điều kiện

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/2SvrTCq

Bài 6: Nhóm hàm chuỗi và hàm điều kiện

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/320Dv3q

Bài 7: Nhóm hàm chuỗi và hàm điều kiện

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/2UUHZqY

Bài 8: Nhóm hàm chuỗi và hàm điều kiện

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/39HQhGH

Bài 9: Nhóm hàm thống kê, hàm chuỗi và hàm điều kiện

Nhấp đường dẫn sau: https://bit.ly/37rRmRv

Bài 10:Nhóm hàm thống kê, hàm chuỗi và hàm điều kiện

https://bit.ly/325hErI

Bài 11: Nhóm hàm thống kê, hàm chuỗi và hàm điều kiện

https://bit.ly/3bMo6Ze

Bài 12: Nhóm hàm tìm kiếm

https://bit.ly/37wkx64

Bài 13: Nhóm hàm tìm kiếm

https://bit.ly/37BrVNv

Bài 14: Bài tập tổng hợp

https://bit.ly/2T0BEaO

Bài 15: Bài tập tổng hợp

https://bit.ly/2vOe3m4

Bài 16: Bài tập tổng hợp

https://bit.ly/2UZ0ysp

Bài 17: Bài tập tổng hợp

https://bit.ly/3bPJJb6

PHẦN 4: INTERNET

Bài 1: Kiểm tra mạng internet, Sử dụng trang web tin tức, giải trí

https://bit.ly/2uS8LFS

Bài 2: Sử dụng tìm kiếm thông tin, theo nội dung và hình ảnh

https://bit.ly/39CG2n2

Bài 3: Tạo email, soạn và gửi email cho bạn bè

https://bit.ly/2Hv01ID

MẾN CHÚC CÁC BẠN HỌC VIÊN HOÀN THÀNH TỐT CÁC BÀI HỌC!