Sử dụng COUNTIF – một trong các hàm thống kê, để đếm số lượng ô đáp ứng một tiêu chí

Ví dụ: Như để đếm số lần một thành phố nhất định xuất hiện trong danh sách khách hàng. Trong biểu mẫu đơn giản nhất, COUNTIF cho biết: =COUNTIF(Bạn muốn tìm ở đâu?, Bạn muốn tìm giá trị nào?) =COUNTIF(A2:A5,”London”)

Cú pháp

=COUNTIF(range;criteria) 

Trong đó:

  • range: Vùng điều kiện mà ta muốn đếm, muốn thống kê
  • criteria: Điều kiện mà ta muốn lấy kết quả

Ví dụ: Tìm số mặt hàng có số lượng bán >= 10 kg

Hàm Countif: Hàm đếm dữ liệu theo 1 điều kiện

Điều kiện sử dụng với nội dung là “>=10” tại cột số lượng bán với công thức hàm là =COUNTIF(C1:C8,”>=10″) và nhấn Enter. Kết quả sẽ ra 6 mặt hàng với số lượng bán >= 10 kg.

COUNTIF – Những điều cần lưu ý

  • Hàm COUNTIF trả về kết quả sau khi sử dụng điều kiện với các chuỗi ký tự hơn 255 ký tự.
  • Đối số criteria cần để trong dấu ngoặc kép. Không phân biệt chữ thường hay chữ hoa.
  • Có thể sử dụng ký tự dấu chấm hỏi và dấu sao trong điều kiện criteria, trong đó 1 dấu hỏi là 1 ký tự1 dấu sao là 1 chuỗi ký tự. Tùy vào từng cài đặt trên máy mà dấu phân cách trong hàm là , hoặc ; để sử dụng.
Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510