VLOOKUP và HLOOKUP là 2 hàm dò tìm, tham chiếu thường sử dụng trong Excel. Nhưng do cấu trúc và cách viết gần giống nhau nên rất nhiều người hay bị nhầm lẫn không phân biệt được 2 hàm này. Trong bài viết này chúng ta hãy cùng tìm hiểu cách phân biệt hàm VLOOKUP với HLOOKUP và khi nào nên sử dụng những hàm này.

Sự khác nhau giữa hai hàm tìm kiếm Vlookup và Hlookup

Để phân biệt hai hàm tìm kiếm Vlookup và Hlookup, trước hết các bạn cần biết được sự khác nhau cơ bản của hai hàm này. Khi giá trị tìm kiếm nằm trên cột dọc thì sử dụng hàm Vlookup, ngược lại nếu giá trị tìm kiếm nằm trên hàng ngang thì dùng hàm Hlookup.

Mặt khác, do cách viết của hai hàm này cũng tương tự như nhau, chỉ khác chữ cái đầu tiên (V và H) nên rất nhiều người bị nhầm lẫn. Vì thế, các bạn cần phân biệt chúng qua cách sử dụng cụ thể trong ví dụ sau:

Sự khác nhau giữa hai hàm tìm kiếm Vlookup và Hlookup

Trong hình trên mô tả ví dụ về 2 hàm VLOOKUP và HLOOKUP có:

  • Lookup_value là chữ A
  • Table_array là bảng có 5 cột, 5 dòng
  • col_index_num (trong vlookup) và row_index_num (trong hlookup) đều là 4
  • range_lookup đều là giá trị 0

Tuy nhiên cơ chế tìm kiếm rất khác nhau. Chúng ta có thể phân biệt một cách rất rõ qua các đối tượng dưới đây:

Sự khác nhau giữa hai hàm tìm kiếm Vlookup và Hlookup 1

Bí quyết sử dụng Hàm VLOOKUP và HLOOKUP

Vậy thì khi nào sử dụng VLOOKUP, khi nào sử dụng hàm HLOOKUP ? Chắc hẳn đây là câu hỏi khá nhiều bạn thắc mắc. Chúng ta có 1 bí quyết để có thể dễ dàng nhận diện nó, đó chính là căn cứ theo đối tượng Lookup_value và cấu trúc của vùng bảng Table_Array (Bảng chứa dữ liệu tìm kiếm và kết quả cần tìm).

  • Nếu lookup_value nằm trên cột đầu tiên của bảng thì dùng Vlookup
  • Nếu lookup_value nằm trên dòng đầu tiên của bảng thì dùng Hlookup

Ví dụ minh họa sử dụng VLOOKP và HLOOKUP

Đây là dạng bài tập trong đó bạn hoàn toàn có thể giải quyết yêu cầu bằng cả 2 cách: dùng VLOOKUP và HLOOKUP đều ra kết quả. Vậy bạn hãy xem khi áp dụng cả 2 hàm này trên cùng 1 yêu cầu thì làm thế nào nhé. Trong trường hợp này coi bảng dữ liệu là A1:G4

Cho bảng dữ liệu như sau:

Ví dụ minh họa sử dụng VLOOKP và HLOOKUP

Yêu cầu 1: Tìm doanh thu tháng 2

Dùng VLOOKUP

Nguyên tắc của vlookup là lookup_value phải nằm ở cột đầu tiên của bảng dữ liệu. Chúng ta thấy “Doanh thu” nằm ở cột A, vị trí A2. Do đó nếu dùng vlookup thì sẽ tính từ cột A trở đi. Kết quả cần tính là doanh thu của tháng 2, mà tháng 2 nằm ở vị trí cột thứ 3 tính từ cột A. Do đó chúng ta sử dụng hàm VLOOKUP như sau:

=VLOOKUP(A2,A1:G4,3,0)

Kết quả:

Ví dụ minh họa sử dụng VLOOKP

Dùng HLOOKUP

Yêu cầu là tìm doanh thu tháng 2. Chúng ta thấy tháng 2 nằm ở dòng đầu tiên của bảng dữ liệu. Do đó nếu coi lookup_value là “Tháng 2” thì chúng ta có thể sử dụng hàm HLOOKUP để tìm kiếm như sau:

=HLOOKUP(C1,A1:G4,2,0)

Theo đó thì kết quả tìm kiếm là doanh thu nằm ở vị trí dòng thứ 2

Ví dụ minh họa sử dụng HLOOKUP

Như vậy chúng ta thấy cả 2 hàm đều ra kết quả giống nhau.

Điểm khác biệt chính là chúng ta xác định lookup_value là nội dung gì, nằm ở vị trí nào trong bảng dữ liệu. Khi đã xác định rõ 2 yếu tố này thì tùy theo hàm sử dụng là VLOOKUP hay HLOOKUP thì chúng ta sẽ xác định tiếp vị trí lấy kết quả theo dòng hay theo cột.

Lịch khai giảng Chát Zalo Chát Facebook Google map 0981 550 510